Insolvenční právo

 • správa insolvencí se zvláštním povolením k činnosti
 • insolvence a restrukturalizace
 • úpadky velkých korporací a finančních institucí
 • provádění soudních reorganizací
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • sepisy insolvenčních návrhů

Obchodní právo

 • korporátní právo - zakládání obchodních korporací, přeměny obchodních korporací, příprava a organizace valných hromad a mnoho dalšího
 • příprava veškerých smluv a jiných listin
  pro podnikatelskou i nepodnikatelskou činnost
 • směnky
 • správa a vymáhání pohledávek

Občanské právo

 • příprava smluv v oblasti občanského práva - zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, darovací smlouva...
 • vymáhání peněžitých pohledávek
 • podílové spoluvlastnictví
 • sepisy listin o právních jednáních
 • zastupování klientů před soudy a jinými orgány

Daňové právo

 • právní poradenství ohledně daní a daňového řízení
 • zajištění kompletního řešení daňových otázek při souvisejících úkonech, např. při převodu nemovitostí
 • zastupování klientů před finančními úřady a soudy

Trestní právo

 • obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení
 • zajištění právního poradenství klientům ve vazbě či ve vězení
 • zastoupení poškozených v trestním řízení
 • právní poradenství v otázkách náhrady škody způsobené trestnou činností

Další

Uvedené činnosti jsou pouze příkladem. Poskytuji právní poradenství a právní služby i v dalších oblastech a činnostech. Neváhejte se na mě obrátit s jakoukoliv Vaší právní otázkou.